Fiskeoppdrett | Monsanto.NO

I Norge er fiskeoppdrett i dag en stor trussel mot det biologiske mangfoldet. Vi vil med dette informere deg om de negative sidene ved denne industrien, i relasjon til oppdrettslaks og oppdrettstorsk. Les mer…

Leave a comment

Filed under Biodiversity, Environment, Fishing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s